Прайс действителен в течение 1 (одного) месяца!
Цена за сервисы по программе Support Advantage указана за 1 мес.!